Pink Planet

Pink Planet var eit magasin utgitt av Medium Forlag. Redaktør var Michael Hartman. AD meg.
Foto: Sølvi Brudevoll, Brudevoll Studio