SaharArt

SaharArt var masterprosjektet som eg og tre andre utvikla på Univercitat Internacional De Catalunya. Vi laga ein prosjektplan for ein kulturfestival der målet var å promotere kulturarva til statar som ikkje er anerkjende.
Foto: Sølvi Brudevoll, Brudevoll Studio.